Mobiele WKK van 6MW red teeltplan Jan van Marrewijk
donderdag 29 november 2012

6MWe mobiele WKK red het teeltplan van Jan van Marrewijk

In Dinteloord is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het nieuwe kascomplex van 12,5 Ha. van Jan van Marrewijk B.V. Bij de inbedrijfstelling van de WKK ontstonden er problemen waardoor het teeltplan van de tomaten in gevaar kwam. Jan van Marrewijk schakelde op 16 oktober PinC Agro in om mobiele WKK’s in te zetten. Pinc Agro en Aggreko zorgde ervoor dat op de geplande plantdatum 4 MWe aan mobiele WKK’s bedrijfsklaar stonden om de planten te belichten. Een aantal dagen later werd er opgeschaald naar 6 MWe.

Mobiele WKK installatie

In Nederland is de omvang van dit project uniek. Nog nooit is er zo’n groot mobiel “gaspower” project gerealiseerd. De installatie bestaat uit zes mobiele WKK’s van 1 MWe. Eén mobiele WKK bestaat uit twee containers. Eén container voor de gasmotor en één container voor apparatuur voor de warmteterugwinning. Totaal bestaat de installatie uit twaalf 20ft. containers. De gehele inbedrijfstelling van deze installatie is door PinC Agro gecoördineerd.

Deze actie kon snel gerealiseerd worden omdat Jan van Marrewijk bij de nieuwbouw al rekening hield met noodaansluitingen. Op het verdeelstuk waren aansluitingen aanwezig om de warmte van de WKK’s te benutten. Ook bij de gasaansluiting was een extra aansluiting gerealiseerd. Door de goede samenwerking tussen Jan van Marrewijk, PinC Agro en Aggreko is het teeltplan niet in gevaar gekomen

Mobiele WKK

Mobiele WKK huren

Voor meer informatie

Aggreko Nederland
Dheeraj Lachman
06 – 51 05 29 77 | Contactformulier

Achmea | PinC Agro
Heleen van Rijn-Wassenaar
06 - 53 11 53 56 | h.van.rijn@pincagro.nl
noodhulpnummer 088 - 462 12 12
www.pincagro.nl

Gerelateerde pagina's