Koeltoren huren | Industriële koeling | Aggreko

Koeltoren Huren

Huur een koeltoren en verbeter uw industriële koelprocessen en uw productiviteit.

Wanneer een koeltoren uitvalt of zijn vermogen verliest door een mankement, kunt u rekenen op de oplossingen van Aggreko Cooling Tower Services (ACTS). Met onze kennis en ervaring, aangevuld met een enorme vloot koeltorens, verminderen wij wereldwijd allerlei risico’s die gepaard gaan met koelinstallaties in productieprocessen.

Onze industriële koeltoren verhuurservice biedt u:

Koeltoren huren
Koeltoren huren
Koeltoren huren
Koeltoren huren
Koeltoren huren

Maximale productie tijdens zomermaanden of bij toenemende vraag

Continuïteit van productie tijdens reparatie of onderhoud van uw koeltoren

Kostbare down-time verkorten na calamiteiten

Voldoen aan, of overtreffen van de standaarden op gebied van milieu en veiligheid die betrekking hebben op koeltorens

Profiteren van een economisch aantrekkelijke koeloplossing die energiebesparingen mogelijk maakt

1 toren

1 toren

van 2 MW
tot 120 MW

8 of meer torens

8 of meer torens

5 torens

5 torens

Eerste hulp bij noodgevallen

Eerste hulp bij noodgevallen

Aggreko bezit de grootste vloot modulaire TowerPack® koeltorens. U heeft deze vloot 24/7 tot uw beschikking. Zo houdt u in noodgevallen, maar ook bij andere uitdagingen, het hoofd koel om belangrijke beslissingen te nemen.

Eigen team van proces specialisten (voor raffinaderijen, industriële processen, etc.)

Eigen team van proces specialisten (voor raffinaderijen, industriële processen, etc.)

Voorbeeld toepassingen van Aggreko koeltorens

Naleven van milieuregels

Naleven van milieuregels

Bedrijven die afhankelijk zijn van koelwateruit rivieren, meren of oceanen kunnen worden getroffen door laag water, omgevingstemperaturen, regelgeving en andere milieuaspecten. Bovendien worden ook de temperatuurgevoelige micro-organismen die het afvalwater van de productieprocessen behandelen aangetast. Aggreko biedt oplossingen voor deze problemen door (een gedeelte van) het water van het bedrijf te koelen. Zo kunt u als bedrijf toch voldoen aan de productie eisen, binnen de vastgestelde grenzen.

Verhoogde productie

Verhoogde productie

De productiviteit van het bedrijf kan worden beïnvloed door de beperkte capaciteit van permanente koeltorens, vooral tijdens zomermaanden. Aggreko's tijdelijke koeltorens kunnen naast de bestaande koeltorens worden ingezet. Hierdoor stijgt de capaciteit en daalt de temperatuur van het koude water, terwijl de productie op het hoogste niveau draait.

Koeltorens vervangen in noodgevallen

Koeltorens vervangen in noodgevallen

Als uw processen plotseling worden onderbroken, biedt het huren van een tijdelijke koeltoren uitkomst om de downtime te minimaliseren. Aggreko kan noodmaatregelen treffen en een op maat gemaakt calamiteitenplan opstellen. Hierin staat onder andere het benodigde aantal koeltorens, de levertijd, de voorbereidingen voor installatie en inbedrijfname, presentaties en natuurlijk de kosten.

Seizoen gerelateerde koeling

Seizoen gerelateerde koeling

Aggreko's tijdelijke koeltorens zijn op afroep beschikbaar voor seizoen gerelateerde pieken in uw koelbehoefte. Zo kunt u verder, zonder investering in een nieuwe installatie.

Afzonderen van een groep warmtewisselaars

Afzonderen van een groep warmtewisselaars

Als een individuele warmtewisselaar (of een groep) wordt beperkt in temperatuurafgifte en water flow, kunnen tijdelijke koeltorens ingezet worden om optimale prestaties te leveren. Aggreko kan onderdelen van de bestaande installatie isoleren en deze vervangen door tijdelijke koeltorens, zodat koud water geen issue meer is.

Reparatie aan permanente koeltorens

Reparatie aan permanente koeltorens

Reparaties aan permanente koeltorens kunnen uw productie vertragen of resulteren in een sluiting. Aggreko's tijdelijke koeltorens werken stand alone of gekoppeld aan uw bestaande units. Tijdelijke koeltorens kunnen zo voorzien in een veilige omgeving voor het uitvoeren van de reparaties.

Facilitaire koeling

Facilitaire koeling

Kantoren, ziekenhuizen en scholen vertrouwen op koeltorens voor de productie van comfort koeling. Als de torens tijdens de zomer uitvallen, kan dit al gauw leiden tot verslechterde werkomstandigheden. Aggreko kan zowel koeltorens als koelmachines inzetten voor het koelen van gebouwen, terwijl uw permanente koeltorens worden gerepareerd of vervangen.

Lange termijn inzet

Lange termijn inzet

Aggreko biedt ook oplossingen voor de langere termijn, met turnkey services voor een vast bedrag per maand. Dit biedt uitkomst bij een beperkt budget, maar ook als u het onderhoud dat nodig is voor het optimaal functioneren van uw koeltorens, voor langere tijd wilt uitbesteden.

Bel voor meer informatie met:

+31 88 6441 441

Offerte aanvragen

Koeltoren huren

Gerelateerde pagina's