Vertrouwelijkheid | Privacy Policy

Vertrouwelijkheid | Privacy policy

Websiteprivacybeleid van Aggreko plc

In dit document wordt het beleid van Aggreko plc (“Aggreko”) op het gebied van gegevensbescherming en privacy (het “Beleid”) uiteengezet, evenals de manier waarop Aggreko de persoonlijke gegevens en informatie verzamelt, gebruikt en opslaat die het bedrijf van abonnees en/of gebruikers van de website (“u” of “uw”) ontvangt.

Dit beleid moet in samenhang met de juridische verklaring van Aggreko worden gelezen en door de website van Aggreko te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u dit Beleid heeft gelezen en begrepen en dat u instemt met de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie en gegevens door Aggreko in overeenstemming met dit Beleid. Indien u op enig moment uw instemming wilt intrekken, verzoeken wij u dat te melden aan de Data Protection Manager van Aggreko via het e-mailadres dat u vindt in artikel 11 van dit Beleid.

1. PRIVACYBELEID

Aggreko hecht aan bescherming van de privacy van degenen die de website van Aggreko gebruiken en aan de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie of gegevens die u aan Aggreko verzendt of verstrekt.

2. GEGEVENSBESCHERMING

Aggreko is volledig geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Als een in Engeland geregistreerde onderneming is Aggreko verplicht de Europese en Britse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming na te leven bij het omgaan met uw persoonlijke informatie en gegevens.

(Beleid geactualiseerd per 7 december 2014 in overeenstemming met de cookierichtlijn van de EU)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics bij de analyse van de wijze waarop bezoekers de site gebruiken.

Deze software maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geïnstalleerd om gestandaardiseerde internetlog-informatie en informatie over het gedrag van bezoekers in een anonieme vorm te verzamelen. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over de wijze waarop u gebruikmaakt van de website, inclusief uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google. Deze informatie wordt vervolgens ingezet om het gebruik van de website door de bezoekers te analyseren en om statistische rapporten voor Aggreko samen te stellen over de activiteiten op de website. Google kan deze informatie doorsturen naar derden wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google legt geen verband tussen uw IP-adres en andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen door de server van een website. Alleen die server is in staat die cookie op te halen of de inhoud ervan te lezen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser en bevat anonieme informatie, zoals een unieke identificatiecode en de naam van de site.

Als u precies wilt weten welke cookies door Google Analytics worden gebruikt en hoe ze werken, of als u meer wilt weten over de EU cookiewet, dan kunt u onderstaande links volgen.

* Regelgeving over cookies van de ICO en de EU cookiewet - http://ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies

* Cookies en Google Analytics - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Nadere informatie over cookies is beschikbaar op de helppagina's van uw browser. De meeste browsers herkennen het als een cookie wordt aangeboden en stellen gebruikers in staat om te bepalen hoe en wanneer ze worden geaccepteerd. U dient zich echter te realiseren dat als u ervoor kiest cookies te weigeren, u mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van op registratie gebaseerde secties van de Lovell website, en van andere websites die u verkiest te bezoeken.

Hoe maakt Aggreko gebruik van cookies?

Aggreko gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen om door de website te navigeren of om u bepaalde basisfuncties te bieden. Wij gebruiken cookies om een betere functionaliteit van de website te bieden, bijvoorbeeld door uw voorkeuren op te slaan. Wij gebruiken cookies ook omdat ze ons helpen de prestaties van onze website te verbeteren en u zo een betere gebruikerservaring te kunnen bieden.

Wij zullen de software voor statistische analyse nooit gebruiken (en zullen niet toestaan dat derden dat doen) om tot de persoon herleidbare gegevens van bezoekers van onze site bij te houden of te verzamelen. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere informatie die in het bezit is van Google. Evenmin zullen wij noch Google een IP-adres koppelen aan de identiteit van een computergebruiker of pogingen daartoe doen. Wij zullen geen gegevens die verzameld zijn via deze site koppelen aan tot de persoon herleidbare gegevens afkomstig van welke bron dan ook, tenzij u die informatie expliciet verstrekt door middel van het invullen van een formulier op onze website.

Welke specifieke cookies gebruikt Aggreko?

Strikt noodzakelijke cookies

Naam van de cookie

Soort

Doel

ASP.Net_SessionId

Sessie

Deze cookie is vereist om vast te stellen welke ASP.Net-sessie in gebruik is

Cookies die de functionaliteit verbeteren

lang

Permanent

Indien een bezoeker op een Aggreko-site een andere taal instelt dan de standaardtaal (default), dan wordt dit onthouden voor het volgende bezoek. Werkt 90 dagen lang.

Cookies die de website en de gebruikerservaring kunnen verbeteren

Naam van de Cookie

Soort

Doel

lang

Permanent

Indien een bezoeker op een Aggreko-site een andere taal instelt dan de standaardtaal (‘default’), wordt dit onthouden voor het volgende bezoek. Werkt 90 dagen lang.

__utma

Permanent

Deze cookie houdt bij hoe vaak een bezoeker op de site komt waar de cookie betrekking op heeft, wanneer het eerste bezoek en wanneer het laatste bezoek was. Google Analytics gebruikt de informatie van deze cookie om zaken te berekenen zoals aantal dagen en aantal bezoeken nodig om tot aanschaf over te gaan.

__utmb& __utmc

Permanent

De cookies van het type B en C zijn verwant. Ze werken samen om te berekenen hoe lang een bezoek duurt. __utmb registreert exact het moment waarop een bezoeker op een site komt, terwijl __utmc ditzelfde doet op het moment waarop een bezoeker de site verlaat. __utmb vervalt aan het einde van de sessie, voor __utmc gebeurt dit na 30 minuten. Voor __utmc kan namelijk niet worden vastgesteld wanneer een gebruiker zijn browser sluit of een website verlaat. Daarom wordt er 30 minuten gewacht of er weer een pagina wordt opgevraagd; zo niet, dan vervalt de cookie.

__utmx& __utmxx

Permanent

Deze cookie wordt gebruikt door Website Optimizer en wordt alleen ingesteld als de volgcode (tracking code) van Website Optimizer is geïnstalleerd en op de juiste wijze geconfigureerd voor uw pagina's. Wanneer het Optimizer-script wordt uitgevoerd bewaart deze cookie voor elk experiment de variatie die de bezoeker toegewezen krijgt, zodat de bezoeker een constante ervaring heeft op uw site.

__utmz

Permanent

__utmz houdt bij waar een bezoeker vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikte, op welke link u heeft geklikt, welke zoekterm u heeft gebruikt en waar u zich bevond toen u toegang kreeg tot een website. De cookie vervalt na 15.768.000 seconden, oftewel zes maanden. Met deze cookie kan Google Analytics vaststellen aan wie en aan welke bron/welk medium/welke zoekterm een Goal Conversion of een E-commerce-transactie kan worden toegeschreven. Het is ook mogelijk de lengte van __utmz te bewerken door een eenvoudige aanpassing van de Google Analytics Tracking-code.

BC_BANDWIDTH

Sessie van derden

Detecteert automatische de initiële bandbreedte voor progressieve downloads van de partij die onze video’s host, brightcove.com

Door gebruik te maken van de websites van Aggreko stemt u ermee in dat wij deze soorten cookies op uw apparaat installeren.

En als ik geen cookies wil?

U kunt de webbrowsercookies die op uw apparaat worden geïnstalleerd, beperken of blokkeren via uw browserinstellingen. U kunt instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer er cookies naar uw browser worden gestuurd, of u kunt cookies geheel weigeren. Het is ook mogelijk om bestaande cookies te verwijderen. Hoe dat gaat, kunt u ontdekken via de helpfunctie van uw browser.

Ga naar www.aboutcookies.org voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Nadere informatie over cookies vindt u ook bij het Interactive Advertising Bureau (www.iab.net), een brancheorganisatie die standaarden en richtlijnen ontwikkelt om online bedrijfsprocessen te ondersteunen. IAB heeft een reeks webpagina’s gemaakt waarop wordt uitgelegd hoe cookies werken en hoe u ze kunt beheren.

3. DE WEBSITE VAN AGGREKO

Aggreko exploiteert een wereldwijde website. Het adres hiervan is www.aggreko.com, maar er kan in bepaalde landen ook toegang worden verkregen via adressen met nationale domeinnamen. De website van Aggreko is vertaald in verschillende talen voor het gemak van gebruikers in bepaalde landen. Gebruikers dienen zich echter te realiseren dat Aggreko haar website host en beheert vanuit de Verenigde Staten. Dit betekent dat informatie die naar de website van Aggreko wordt gezonden, doorgestuurd wordt naar de Verenigde Staten, zoals uiteengezet wordt in Artikel 4 hierna.

4. OVERDRACHT EN OPSLAG VAN INFORMATIE BUITEN DE EER

Aggreko is verplicht u te informeren indien zij informatie die zij over u bezit, doorstuurt naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), dan wel van plan is dat te doen. Aggreko stuurt thans informatie naar landen buiten de EER onder de volgende omstandigheden: (a) naar haar servers die zich momenteel in de Verenigde Staten bevinden en die zich in de toekomst in een ander land buiten de EER kunnen bevinden; en (b) naar bedrijven binnen de Aggreko-groep die actief zijn in landen buiten de EER voor doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierna. Aangezien de servers van Aggreko zich in de Verenigde Staten bevinden, is de overdracht van alle gegevens van Aggreko naar landen buiten de EER noodzakelijk om Aggreko in staat te stellen haar website operationeel te houden en de aangeboden producten en informatie te leveren.

Door uw persoonlijke informatie en gegevens aan Aggreko te verstrekken, stemt u in met de overdracht en opslag van uw persoonlijke informatie en gegevens naar landen buiten de EER zoals in dit document uiteen wordt gezet. Indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens of informatie worden opgeslagen of overgedragen naar landen buiten de EER kunt u uw instemming te allen tijde intrekken door dit te melden aan de Data Protection Manager van Aggreko via het e-mailadres dat vermeld is in Artikel 11 van dit Beleid.

5. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Alle persoonlijke informatie of gegevens die u aan Aggreko verstrekt op deze site, worden vertrouwelijk behandeld en bewaard, en worden aan niemand verstrekt buiten de bedrijven van de Aggreko-groep. Deze kunnen door Aggreko echter op de volgende manieren worden gebruikt:

5.1. Wanneer u contactgegevens heeft verstrekt om informatie van Aggreko te ontvangen, kunnen Aggreko of leden van de groep uw contactinformatie gebruiken om u te informeren over de aangeboden producten of diensten, (inclusief online rapporten en nieuwsbrieven) en over verbeteringen van of veranderingen op de website, of om Aggreko in staat te stellen te reageren op klachten, of om besluitvorming erop te baseren inzake de toekomstige ontwikkeling van haar websites. Indien u ingestemd heeft op de pagina waar u uw e-mailadres heeft verstrekt, kan Aggreko ook uw persoonlijke gegevens gebruiken voor toekomstige e-mailverzendingen met betrekking tot het onderwerp van belangstelling dat u heeft aangegeven op de pagina voor e-mailcontact of de pagina waarop uw behoeften worden geïnventariseerd, met betrekking tot ondersteuning en met betrekking tot nieuwe producten of diensten die relevant voor u zouden kunnen zijn.

5.2. Wanneer u persoonlijke informatie heeft verstrekt in het kader van een sollicitatie bij Aggreko, kunnen Aggreko of leden van de groep de informatie die verzonden is naar de CV-pagina van deze website, gebruiken om uw sollicitatie te verwerken. Aggreko kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken om vacatures bij Aggreko aan u te melden die u zouden kunnen interesseren. De informatie die u verstrekt op het sollicitatieformulier, worden door Aggreko bewaard in ons CV-beheersysteem gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van verzending. Indien na die periode geen baan gevonden is die aansluit bij de informatie die u heeft verstrekt, wordt uw persoonlijke informatie inactief gemaakt in onze database. Indien u na de datum van verzending van uw CV rechtstreeks wordt benaderd door de afdeling Human Resources van Aggreko, is Aggreko gebonden aan de desbetreffende wetgeving met betrekking tot het bewaren van uw CV in haar database gedurende de periode waarin Aggreko overweegt u in dienst te nemen, en als u bij het bedrijf in dienst bent gedurende de duur van uw dienstverband.

Indien u aanvankelijk instemt met het gebruik en de opslag van uw persoonlijke informatie door Aggreko conform dit Artikel 5, maar in een later stadium uw instemming wilt intrekken, kunt u zich op elk moment laten uitschrijven door dit te melden aan de Data Protection Manager van Aggreko via het e-mailadres dat wordt genoemd in Artikel 11 van dit Beleid.

6. VEILIGHEID

Aggreko heeft maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen van de informatie die het bedrijf over u verzamelt en bewaart, en levert alle redelijke inspanningen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking en/of toegang, onder andere met behulp van netwerk- en databasebeveiligingsmaatregelen, maar kan de veiligheid van gegevens die het bedrijf verzamelt en opslaat echter niet garanderen.

7. HYPERLINKS

Wanneer de website van Aggreko links naar andere websites bevat, is Aggreko niet verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van gegevensbescherming op die andere websites, en u dient het privacybeleid van die andere websites te controleren als u zich daar zorgen over maakt.

8. RECHT VAN TOEGANG

Conform de Data Protection Act (Britse Wet Bescherming Persoonsgegevens) van 1998 heeft u het recht om te allen tijde schriftelijk toegang te vragen tot persoonlijke informatie of gegevens die Aggreko over u bewaart. Aggreko zal aan uw verzoek tegemoet komen in overeenstemming met haar verplichtingen op grond van de wet, op voorwaarde dat u Aggreko de noodzakelijke toegangsvergoeding heeft betaald en Aggreko uw identiteit afdoende heeft vastgesteld. Indien u, na toegang te hebben verkregen tot deze informatie, van mening bent dat de persoonlijke gegevens of informatie die Aggreko over u bewaart, onjuist zijn, verzoeken wij u Aggreko de juiste gegevens en informatie te verstrekken door contact op te nemen met de Data Protection Manager van Aggreko via het e-mailadres dat genoemd wordt in Artikel 11 van dit Beleid.

9. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Het is mogelijk dat Aggreko krachtens bepaalde wetgeving verplicht is om de identiteit van gebruikers van haar website te controleren, en onder die omstandigheden kan het nodig zijn dat Aggreko voor dat doeleinde inlichtingen aan u vraagt en informatie verzamelt. U bevestigt dat alle informatie die u aan Aggreko verstrekt, juist is en u accepteert en stemt er mee in dat Aggreko deze informatie doorstuurt als het bedrijf dit noodzakelijk acht om te voldoen aan wettelijke en/of rapportageverplichtingen die zij op enig moment heeft.

10. VERANDERINGEN IN HET BELEID

Aggreko kan van tijd tot tijd veranderingen in het Beleid aanbrengen. Aggreko zal deze veranderingen op deze pagina van haar website melden en Aggreko nodigt u uit het Beleid van tijd tot tijd opnieuw te lezen, om zo op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen daarin.

11. NADERE INFORMATIE

Voor nadere informatie over het Beleid kunt u contact opnemen met:

De Data Protection Manager:
Peter Kennerley
Aggreko plc
8th Floor, Aurora
120 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JS
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 (0) 141 225 5900
Fax: +44 (0) 141 225 5949
E-mail: investors@aggreko.com

©Aggreko plc
Beleid inzake gegevensbescherming en privacy
december 2014

Bel voor meer informatie met:

+31 88 6441 441

Offerte aanvragen